İzinli Pazarlama Nedir? (Permission Marketing)

Mobil pazarlama artık reklam dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dünyadaki gelişim ve ilerlemeye paralel olarak Türkiye'de de mobil pazar giderek büyümeye devam ediyor. Fakat bu gelişimin tüketici açısından belkide tek olumsuz yönü cep telefonlarına gelen gereksiz ve izinsiz reklam smslerinin abonelere verdiği rahatsızlık... Fakat bu durum artık denetim altında.

Giderek yaygınlaşan istek dışı sms reklama marzu kalmanın artık toplumsal bir sorun haline dönüşmesi sebebiyle yasal düzenleme çalışmalarına başladı.

Haberleşme Kanunu’nun 50. maddesinin 5. fıkrasına göre; “Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamaz. Abone ve kullanıcılara, verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır. Bu maddeye aykırı hareket edenlere 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idarî para cezası verilir.”

Eğer GSM oparetörleri ile gerekli sözleşme yapılmaz ise abone numaraları reklam amaçlı şirketlere verilebiliyor.Bu durum sonucunca istenmediği halde cep telefonu faturalarına yansıyor. Özellikle yurtdışındayken gelen reklam smsleri otomatik bedel ödeme mecburiyetine yol açıyor.

Haberleşme kanunu ile atılan yeni adımın yanı sıra  izinli pazalama da artık Dünya da olduğu gibi  Türkiye 'de de başladı. İzinli pazarlamanın en önemli özelliği kullanıcı profilini tanınması ve profile uygun istekleri doğrultusunda hareket edilmesidir.

1999 yılında Amerikalı pazarlama uzmanı Seth Godin tarafından ortaya atılan “İzinli Pazarlama” (Permission Marketing) kavramı, geleneksel pazarlama iletişiminin hedef kitleyi mesajla bombardımana tutmak yaklaşımına karşı yeni bir bakış açısı getirmiştir.

İzinli pazarlama da tüketici kendisine ulaşacak kampanyalarının sınırını yine kendisi belirlemektedir.

Dünya üzerinde birçok marka artık izinli pazarlama yöntemini kullanırken Türkiye'de hepsiburada.com izinli pazarlama yapan markalar içerisinde örnek olarak gösterilebilir.