E-posta: Soft Bounce ve Hard Bounce Kodları ve Açıklamalar

E-postada bounce, bir işletmenin ya da internet servis sağlayıcısının e-posta sunucusunun, belirli bir e-posta adresine gönderilen e-postayı kabul etmemesidir – bu durumda karşıdaki sunucu mesajın reddedildiğine dair bir kod yayınlar. Bounce’lar soft ve hard olarak tanımlanırlar. Soft bounce’lar geçicidirler ve alıcıya denemeye devam etmesi mesajını verirler. Hard Bounce’lar ise kalıcıdırlar ve gönderen kişiye e-postayı tekrar göndermeyi denememesi gerektiğini belirtirler. Soft Bounce tanımı Soft bounce, alıcının e-posta adresiyle ilgili bir problemin geçici göstergesidir. E-posta adresinin geçerli olduğu, ancak sunucunun gelen e-postayı reddettiğini belirtir. Soft bounce’un tipik sebepleri olarak e-posta gelen kutusunun dolu olması, sunucu kesintisi ya da gönderilen e-postanın izin verilen boyutlardan daha büyük olmasını sayabiliriz. Birçok e-posta servis sağlayıcısı, tamamen vazgeçmeden önce e-postayı birkaç günlük bir süre boyunca birkaç defa daha göndermeyi deneyecektir. E-postanın tekrar gönderilmesini engelleyebilir ya da engellemeyebilirler. Hard Bounce Tanımı Hard bounce, alıcı e-posta adresiyle ilgili olan kalıcı bir problemin işaretidir. Genellikle e-posta adresinin geçersiz olduğu ve sunucunun e-postayı kalıcı olarak reddettiğini belirtir. Problem, yanlış ayarlanmış bir e-posta adresi ya da alıcı sunucuda artık var olmayan bir adres olabilir. E-posta servis sağlayıcıları genellikle bu tip hatayla karşılana e-postaların tekrar gönderilmesini engellerler. Hard bounce almış bir e-postayı tekrar tekrar göndermeye çalışmak, internet servis sağlayıcınızın kara listeye alınmasına sebep olabilir. Soft Bounce ve Hard Bounce Kodları ve Açıklamaları
Kod Tip Açıklama
421 Soft Hizmet erişilebilir değil
450 Soft Posta kutusu kullanılabilir değil
451 Soft İşlemede hata
452 Soft Yetersiz sistem alanı
500 Hard Adres geçerli değil
510 Hard Diğer adres durumu
511 Hard Hatalı hedef posta kutusu adresi
512 Hard Hatalı sistem adresi
513 Hard Hatalı hedef posta kutusu adres sözdizimi (syntax)
514 Hard Hedef posta kutusu adresi belirsiz
515 Hard Hedef posta kutusu adresi geçersiz
516 Hard Posta kutusu taşındı
517 Hard Hatalı gönderen posta kutusu adresi sözdizimi
518 Hard Hatalı gönderen sistem adresi
520 Soft Diğer ya da tanımlanmamış posta kutusu durumu
521 Soft Posta kutusu etkisizleştirildi, posta kabul etmiyor
522 Soft Posta kutusu dolu
523 Hard Mesaj uzunluğu yönetimsel sınırı aşıyor
524 Hard E-posta listesi genişleme problemi
530 Hard Diğer ya da tanımlanmamış posta sistem durumu
531 Soft Posta sistemi dolu
532 Hard Sistem ağ mesajlarını kabul etmiyor
533 Hard Sistem seçilen özelliklere yetkin değil
534 Hard Mesaj sistem için çok büyük
540 Hard Diğer ya da tanımlanmamış ağ ya da yönlendirme durumu
541 Hard Sunucudan cevap yok
542 Hard Bağlantı problemi
543 Hard Yönlendirme sunucusu hatası
544 Hard Yönlendirme başarısız
545 Soft Ağda yığılma
546 Hard Yönlendirme döngüsü tespit edildi
547 Hard Teslim süresi geçti
550 Hard Diğer ya da tanımlanmamış protokol durumu
551 Hard Geçersiz komut
552 Hard Sözdizimi (syntax) hatası
553 Soft Çok fazla alıcı
554 Hard Geçersiz komut değişkeni
555 Hard Hatalı protokol sürümü
560 Hard Diğer ya da tanımlanmamış ortam hatası
561 Hard Ortam desteklenmiyor
562 Hard Dönüşüm gerekli ve engellenmiş
563 Hard Dönüşüm gerekli ama desteklenmiyor
564 Hard Dönüşüm kayıpla gerçekleştirildi
565 Hard Dönüşüm başarısız
570 Hard Diğer ya da tanımlanmamış güvenlik durumu
571 Hard İletim yetkilendirilmemiş, mesaj reddedildi
572 Hard Posta listesi genişlemesi engellenmiş
573 Hard Güvenlik dönüşümü gerekli ama mümkün değil
574 Hard Güvenlik özellikleri desteklenmiyor
575 Hard Kriptografik hata
576 Hard Kriptografik algoritma desteklenmiyor
577 Hard Mesaj bütünlük hatası
911 Hard Kod olmaksızın hard bounce; geçersiz bir e-posta ya da kendi posta sunucunuzdan gelen bir ret yanıtı olabilir (örneğin, gönderim limitinin aşılması sebebiyle)