DNS tanımlamaları nasıl yapılır?

Yardım Merkezi
< Tümü

Alan adınızı yetkilendirin

Bir çok e-posta sunucusu SPF, DKIM ve DMARC adlı DNS kayıtları olmadan e-posta kabul etmemekte ve spam klasörüne almaktadır. Firmanıza ait gönderim adreslerden (from) GMail’e ve bir çok kurumsal adrese sağlıklı bir şekilde e-postalarınızın ulaşmasını istiyorsanız; gönderici mail adresi (from) olarak tanımladığınız e-posta adresine aşağıda yer alan dns kayıtlarını bağlı olduğunuz hosting firmasına yaptırmanız gerekmektedir.

Ayrıca DNS kayıtlarınızı değiştirmeniz gerekmiyor. Var olan kayıtların yanına aşağıda belirtilen SPF, DKIM/DomainKey ve DMARC kayıtlarınıda ekletmeniz yeterlidir. Bu bilgiyi hosting firmanıza mutlaka veriniz.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bize bilgi vermenize gerek yoktur. Kaydınızın doğrulama durumunu INBOX panelinizdeki Alan Adları sayfasından kontrol edebilirsiniz. Eğer henüz doğrulanmamış görüyorsanız sunucu hizmeti aldığınız servis sağlayıcıyla (hosting) iletişime geçebilirsiniz.

DKIM kaydında alanadiniz.com yazan yerlerde gönderim hesabı olarak tanımladığınız alan adı yer alması gerekmektedir.

DKIM/DomainKey kaydı TXT olarak

_domainkey.alanadiniz.com. için gireceğiniz değer;

t=y; o=~

genel._domainkey.alanadiniz.com. için gireceğiniz değer;

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCxCCbJgPvj3rM9QCFkKermZI4qe73PK4nIuG6UoF4S6aC/66F7v4Mn+80mLaPa34Zt3W17xxh50rlOghA/T8FidjiVSN46HrRMLjQYvIJ4ojAeMFutH+1uiEUz2Hk85D4JxJPNppvwlMSV//PG5FXFRVvGF3b67rgrseMbPTrCiwIDAQAB


SPF kaydı TXT olarak

Bir SPF kaydınız zaten var ise var olanda bir değişiklik yapmadan, aşağıdaki bilgiyi spf satırınıza eklemeniz yeterli olacaktır.

include:spf.useinbox.net

NOT: Kayıtların tamamı doğru bir şekilde girilmişse INBOX panelinizdeki gönderim hesabı sayfasında bulunan SPF, DKIM butonları yeşil olacaktır. Örnek aşağıdaki gibi

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy