Türkiye’de E-Ticaret Kanunu

Türkiye’de 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve bu kanuna istinaden yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”e ilaveten, 1 Kasım 2018’de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resmî gazetede yayınlanan ilke karar ile birlikte, konuyu ilgilendiren yasalar güncel halini almış oldu. Kanuna uyumlu gönderimler yapmak için nelere dikkat etmemiz gerekeceğini konuşacağımız bu yayınımızın hukuki tavsiye olarak alınmaması gerektiğini önceden belirtelim. INBOX olarak yasaya istinaden yapacağınız değişikliklerde harekete geçmeden önce hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. Öncelikle genel hatlarıyla bahsetmek gerekirse, Türkiye’deki Spam yasasının, farklılıklar olmakla birlikte, önümüzdeki bölümlerde de değineceğimiz Avrupa’da yürürlükte olan muadilinden, yani GDPR’dan alınmış olduğunu söyleyebiliriz. Uyumlu olmak için dikkat edeceklerimiz genel itibariyle e-postanın izinliliği, konu satırı ve içeriği ile ilgili. Dilerseniz bunların neler olduğuna geçelim.


Öncelikle zaten her zaman belirttiğimiz gibi gönderimlerinizin izinli olması gerekiyor. Bunun kanundaki tanımı ise şöyle: onay yazılı olarak veya her türü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Onayda alıcının ticari elektronik ileti almayı kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı soyadı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Yazılı onayda imza gerekir. Bu onay belgesinin bir kopyasının saklanması gerekir. Elektronik ortamda alınan onayda onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınacak şekilde, alıcıya aynı gün içinde iletilmelidir. Onayda olumlu irade beyanı şart. Yani burda opt-in dediğimiz sistem devreye giriyor. Bu da, abonelik formunda elektronik ileti alma kutucuğunun önceden seçili olmaması anlamına geliyor. Aynı zamanda sunduğunuz mal ve hizmetin ön şartı olarak sunulmamış olmalı. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde mal veya hizmet özendirilmesi veya tanımı yapılmadığı sürece önceden onay alma zorunluluğu aranmıyor. Aynı zamanda kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2015 tarihinden önce toplamış olduğunuz iletişim bilgileri de izinli sayılıyor. Son olarak bir de, esnaf ve tacir alıcıları da izin alınma istisnaları arasında. E-postanın konu satırıyla ilgili bölümde dikkat edeceğimiz, e-postanın niteliğinin içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamadığı durumda tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilmesi gerekliliği. Örneğin, indirim ve hediye gibi promosyon iletilerinde konu satırında bu açıkça belirtilmeli. E-postanın içeriğine geldiğimizde, öncelikle ret hakkının alıcıya tanınması başta geliyor. Kanunda, “ret bildirimi gönderene ulaştıktan sonra 3 iş günü içerisinde alıcının iletişim adresi çıkarılmalı” ifadesine yer verilerek INBOX gibi aracı bir firmayla çalıştığınız durumlarda zaman sıkıntısı yaşamamanız hedeflenmiş. İçeriğe dair bir diğer önemli nokta, ticaret ünvanı, mersis numarası; esnaflar için adı soyadı ve TC numarasının bulundurulması. Hizmet sağlayıcının telefon numarası, kısa mesaj numarası ya da e- posta adresi gibi iletişim bilgilerinden birine yer verilmesi isteniyor. Bunların yanında, gönderilen içeriğin alınan izne uygun olması ve cinsel içerikli olmaması da içeriğe dair önemli noktalardan.

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy