Tüketiciler E-Posta Pazarlamada Tercihini Mobil Cihazlardan Yana Kullanıyor

Yeni bir araştırmaya göre tüketiciler, şimdiye kadar düşünülenin aksine, e-mail ve posta yolu ile pazarlamayı mobil ve sosyal medya pazarlamaya tercih ediyorlar.

 

Acxicom tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin sadece %9′u sms ile pazarlamaya sıcak bakıyor. Mobil pazarlamaya genel olarak sıcak bakan kesim ise %12.

 

Araştırma yetkilileri, araştırmaya katılan pazarlama uzmanlarının, mobil pazarlamaya sıcak bakan kesimi %45, sms ile pazarlamaya sıcak bakan kesimi %25 olarak tahmin ettiklerini, gerçek oranların tahmin edilenin çok altında olduğunu belirtiyorlar.

Markaların potansiyel müşterilerinin sadece %4′ü sms ile pazarlamaya sıcak bakarken, bu oran pazarlama uzmanları tarafından %5, yani hemen hemen aynı olarak tahmin ediliyor.

Twitter’dan kontak kurulmasına sıcak bakan tüketici kesimi %4 olarak belirtilirken, diğer sosyal medya mecralarında da bu oranın hemen hemen aynı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Pazarlama uzmanlarının bu oranı %5 olarak tahmin ettikleri belirtilirken, araştırma katılımcılarının %71′inin müşterisi oldukları markalardan posta yolu ile bilgi almayı istediği bilgisi paylaşılıyor. Katılımcıların %57′si henüz müşterisi olmadıkları markaların kendilerine posta yolu ile ulaşmasını tercih ediyor.

Katılımcıların e-mail pazarlamaya bakış açıları ise daha olumlu. Araştırmaya katılan kesimin %78′i müşterisi oldukları markaların kendileri ile e-mail yoluyla kontak kurmasına sıcak bakarken, müşterisi olmadıkları markalardan e-mail almaya sıcak bakan kesim %52.

Araştırmada tüketicilerin değişik pazarlama araçlarına bakış açıları ile pazarlamacıların tüketiciler konusundaki tahminlerine yer vermeye çalıştıklarını belirten Acxicom yetkilileri, araştırmayı 1054 tüketici ve 222 pazarlama uzmanı ile gerçekleştirdiklerini ekliyorlar.

 

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy