Türkçe

Türkiye’de E-Posta Pazarlaması Konusunda Yapılmış Hukuki Düzenlemeler

Ülkemizde elektronik ortamlara dair iletişim ve etkileşimleri kapsayan düzenlemeler henüz çok yenidir; ancak uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda e-posta ile pazarlama konusunda da AB ülkeleri ve ABD’de; yani pazarın asıl kurulu olduğu ve işlediği bölgelerde nasıl bir hukuk … Read More

İzinli Pazarlama Nedir? (Permission Marketing)

Mobil pazarlama artık reklam dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dünyadaki gelişim ve ilerlemeye paralel olarak Türkiye’de de mobil pazar giderek büyümeye devam ediyor. Fakat bu gelişimin tüketici açısından belkide tek olumsuz yönü cep telefonlarına gelen gereksiz ve izinsiz reklam … Read More

© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy