Türkçe

Türkiye’de E-Ticaret Kanunu

Türkiye’de 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve bu kanuna istinaden yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”e ilaveten, 1 Kasım 2018’de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resmî gazetede yayınlanan ilke karar ile birlikte, konuyu ilgilendiren yasalar … Read More

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu yazıda, Türkiye’de e-posta pazarlamaya yön veren kanuni düzenlemelere değineceğiz. 7 Nisan 2016’da kabul edilen ve 2 yıllık uyum süresiyle gelen Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan bahsediyoruz. Gelişinin bağlamını incelediğimizdeaslında AB uyum sürecine dahil olarak ortaya çıkmış bir kanun olduğunu görüyoruz. … Read More

Türkiye’de E-Posta Pazarlaması Konusunda Yapılmış Hukuki Düzenlemeler

Ülkemizde elektronik ortamlara dair iletişim ve etkileşimleri kapsayan düzenlemeler henüz çok yenidir; ancak uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda e-posta ile pazarlama konusunda da AB ülkeleri ve ABD’de; yani pazarın asıl kurulu olduğu ve işlediği bölgelerde nasıl bir hukuk … Read More

© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy