Kayıtlı elektronik posta sistemi getirileri nelerdir?

Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın sahibi olduğu TNB KEP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Tayfun Acarer’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

 Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı tamamlandı. Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor.KEP, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bildirimleri, elektronik ortamda yapabilmeyi sağlıyor ve bu iletileri yasal bir bildirim haline getirerek, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırıyor. Ayrıca, KEP ile kurumlar yasal tebligatları elektronik olarak alabilecekler.KEP ile Neler Yapılabilecek? 

  • İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek.
  • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek.
  • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte orjinal hali korunacak
  • KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek.
  • E-posta ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz e-posta hukuki bir delile dönüşecek.

Çeşitli kamu ve özel kuruluşu temsilen üst düzey yöneticilerin katıldığı TNB KEP’in tanıtım toplantısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Tayfun Acarer de bir konuşma yaptı.

Dr. Acarer: “KEP, sisteme önemli katkı sağlayacak”

“Bilgi ekonomisinin geçerli olduğu günümüzde, bilginin bütünlüğünün, erişilebilirliğinin, paylaşımının ve yetkisiz erişime maruz kalmamasının sağlanması çok önemlidir” diyerek sözlerine başlaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer şunları söyledi:

“Kayıtlı Elektronik Posta sisteminin bu konuda ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Elektronik ortamda yapılan her iş ve işlem, günlük yaşamımızın kalitesini artıracak şekilde etki yapmaktadır. Dolayısıyla bir taraftan bunların yaygınlaşmasını sağlarken diğer taraftan da güvenlik ve güvenilirliklerinin sağlanması gerekmektedir. Siber güvenlik konusu da her zaman önemle üzerinde durduğumuz konuların başında gelmektedir.

50 milyona yakın internet kullanıcısı bulunan, 640 kamu hizmetinin e-devlet üzerinden sunulduğu ve 14,5 milyon kayıtlı e-devlet kullanıcısı bulunan; kritik altyapıların elektronik ortama aktarılmış olduğu, eğitimden sağlığa, eğlenceden ticarete kadar bir çok alanda dijital ortamın kullanıldığı Türkiye’ye Kayıtlı Elektronik Posta hizmetinin hayırlı olmasını dilerim.”

diyerek sözlerini tamamlayan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’e TNB KEP üst yönetimi tarafından Türkiye’nin iletişim altyapısına yaptıkları yatırımlardan ve KEP konusunda gösterdikleri vizyoner yaklaşımdan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı tamamlandı. Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor.

KEP, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bildirimleri, elektronik ortamda yapabilmeyi sağlıyor ve bu iletileri yasal bir bildirim haline getirerek, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırıyor. Ayrıca, KEP ile kurumlar yasal tebligatları elektronik olarak alabilecekler.

KEP ile Neler Yapılabilecek? 

  • İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek.
  • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek.
  • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte orjinal hali korunacak
  • KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek.
  • E-posta ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz e-posta hukuki bir delile dönüşecek.

Çeşitli kamu ve özel kuruluşu temsilen üst düzey yöneticilerin katıldığı TNB KEP’in tanıtım toplantısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Tayfun Acarer de bir konuşma yaptı.

Dr. Acarer: “KEP, sisteme önemli katkı sağlayacak”

“Bilgi ekonomisinin geçerli olduğu günümüzde, bilginin bütünlüğünün, erişilebilirliğinin, paylaşımının ve yetkisiz erişime maruz kalmamasının sağlanması çok önemlidir” diyerek sözlerine başlaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer şunları söyledi:

“Kayıtlı Elektronik Posta sisteminin bu konuda ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Elektronik ortamda yapılan her iş ve işlem, günlük yaşamımızın kalitesini artıracak şekilde etki yapmaktadır. Dolayısıyla bir taraftan bunların yaygınlaşmasını sağlarken diğer taraftan da güvenlik ve güvenilirliklerinin sağlanması gerekmektedir. Siber güvenlik konusu da her zaman önemle üzerinde durduğumuz konuların başında gelmektedir.

50 milyona yakın internet kullanıcısı bulunan, 640 kamu hizmetinin e-devlet üzerinden sunulduğu ve 14,5 milyon kayıtlı e-devlet kullanıcısı bulunan; kritik altyapıların elektronik ortama aktarılmış olduğu, eğitimden sağlığa, eğlenceden ticarete kadar bir çok alanda dijital ortamın kullanıldığı Türkiye’ye Kayıtlı Elektronik Posta hizmetinin hayırlı olmasını dilerim.”

diyerek sözlerini tamamlayan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer’e TNB KEP üst yönetimi tarafından Türkiye’nin iletişim altyapısına yaptıkları yatırımlardan ve KEP konusunda gösterdikleri vizyoner yaklaşımdan dolayı teşekkür plaketi verildi.

 

 

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy