İzinsiz e-posta (spam) gönderenlere kötü haber

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

Elektronik ticaretin düzenlenmesi ve elektronik ticaret işlemlerine yasal altyapı kazandırılması amacıyla Adalet  Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı yeniden güncellenerek mecliste ilgili komisyona havale edildi.

Kanun tasarısı; internet vb. her türlü elektronik ortam üzerinden yapılan e-ticareti, e-ticarete ilişkin yapılan elektronik sözleşmeleri, e-ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüğünü, e-posta gönderimini ve e-ticarete ilişkin uygulanacak parasal ceza konularını ele almaktadır.

Tasarıda; elektronik ticaret, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın ve müzakere imkanı bulunmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilen ticarî faaliyet olarak tanımlanmıştır. Tasarıda e-ticaret bir bilgi toplumu hizmeti olarak değerlendirilirken e-ticaret sunan işletmeci ise hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

Bilgi verme yükümlülüğü

Tasarıya göre internet üzerinden mal ve hizmet sunarak e-ticaret yapan işletmenin;

  • Ticari ve mesleki faaliyetlerine ilişkin bilgileri,
  • Tüketici ile yapılacak elektronik sözleşmeye ilişkin teknik süreci,
  • Sözleşme metninin saklanmasına ve alıcı tarafından erişilebilir kılınması,
  • Gizlilik kurallarına

ilişkin hususları e-ticaret gerçekleştirdiği internet sitesi aracılığı ile alıcıya sunması gerekmektedir.

Online sipariş

Alıcının ödeme bilgilerinin girmeden önce, ödeyeceği toplam bedeli ve sözleşme şartlarını açıkça görebilecek şekilde bilgi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  Alıcı siparişi verdiği anda, satıcı tarafından teyit içeren bir iletinin herhangi bir gecikme olmaksızın gönderilmesi gerekir. Alıcının sipariş talebi satıcıya ulaşması ve satıcının teyit bilgisinin alıcıya ulaşması ile sipariş gerçekleşmiş olur ve taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

Ticari iletişim ve e-posta gönderme

Hali hazırda birçok e-ticaret sitesinde satıcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi bulunmamakta ve alıcı yaptığı ödemeyi kime yaptığını ve herhangi bir sorun ile karşılaştığında kiminle muhatap olacağını bilmemektedir.  Bu tür durumlara ilişkin olarak kanun tasarısında, internet üzerinden e-ticaret yapan sitelerde, site sahibi gerçek veya tüzel kişinin, iletişim adresinin ve ulaşılabilir bir telefon numarasının mutlaka belirtilmesi zorunlu hale getirilmişitr.

Tasarıda istenmeyen reklam içerikli e-posta, kısa mesaj gibi her türlü elektronik iletiler için de düzenlemeye yer verilmiştir. Tasarıya göre önceden onay alınmaksızın e-posta veya kısa mesaj göndermek yasaklanmıştır. Kişilere elektronik ileti göndermek için gerekli onayın önceden internet üzerinden yada yazılı olarak alınması gerektiği belirtilmiş ve izinsiz olarak e-posta yada kısa mesaj gönderen firmalara 1.000 – 5.000 TL arası para cezası verileceği belirtilmiştir. Ancak e-posta içeriğinde mesaj almayı reddetme seçeneğinin olması şartıyla esnaf ve tacirlere önceden izin almaksızın e-posta vb. elektronik ileti gönderilebileceği belirtilmiştir. Gönderilen e-postalarda göndericinin kimliğinin mutlaka belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Ön belleğe alma

Tasarının 9. maddesinde e-ticaret ile ilgili olmayan, daha ziyade internet servis sağlayıcılarını ilgilendiren teknik bir husus düzenlenmiştir. Web sunuculardan alınan bilgiler proxy sunucular ile ön bellekte tutulmakta ve kullanıcılardan gelen sayfa talepleri ön bellekteki bilgi ile karşılanmaktadır. Bu yöntem ile internet servis sağlayıcılar kullanıcılara gelen taleplere hem daha hızlı cevap vermekte hem de bant genişliğinden tasarruf sağlamaktadır. Tasarıda bu tekniğin kullanımına ilişkin sorumluluk şartları getirilmiştir. Tasarıya göre internet servis sağlayıcısının ön belleğe aldığı bilgilere müdahale etmemesi, herhangi bir değişiklik yapmaması, ön bellekteki bilgilerin güncellenmesi ile ilgili kurallara uyması ve son olarak erişimi yasal olarak engellenen bilgilerin ön bellekten kaldırılması şartıyla, internet servis sağlayıcısının ön belleğe almadan dolayı sorumlu tutulamayacağını belirtmektedir. Bu madde özellikle mahkeme kararı ile kapatılmasına karar verilen bir internet sitesinin kopyasının ön bellekte tutulmaması ve böylece siteye erişimin tamamen engellenmesi ile ilgilidir.

Cezai hükümler

Tasarının 12. maddesinde Kanunda belirtilen hükümlere uymayan kişi ve kuruluşlara verilecek idari para cezalarının miktarı belirtilmişitir.

Yönetmelik

Uygulamaya ilişkin detayların tasarının resmi gazatede yayımlanıp yürülüğe girdikten sonra düzenleneceği belirtilmiştir.

Kaynak: https://www.kgm.adalet.gov.tr/gg/etic.pdf

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy