İYS’ye Bakan Yönüyle Aracı Hizmet Sağlayıcı ve E-posta Pazarlama İlişkisi

E-Posta Pazarlamanın İYS’ye Bakan Yönü ve Aracı Hizmet Sağlayıcı Kavramı

E-posta pazarlama şirketlerinin sunduğu hizmetler KVKK ile olduğu kadar kısa adı İYS olarak bilinen Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile de yakından ilgilidir.

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcı ve alıcı kavramlarını tanımlamış ancak sistemde aracı hizmet sağlayıcı kavramı hakkında yönetmelik haricinde bilgilendirme yapılmamıştır (https://iys.org.tr/). Bu yazımızda aracı hizmet sağlayıcı kavramının e-posta pazarlama faaliyetleriyle bağdaştığı konular üzerinde durulacaktır.

1.       Aracı Hizmet Sağlayıcı Kavramı

Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği’nde düzenlenen aracı hizmet sağlayıcı kavramı ile başkalarına ait ekonomik ve ticari faaliyetlerin yapılması için elektronik ticaret ortamını yani sanal pazar yerini sağlayan gerçek veya tüzel kişiler kastedilmektedir.

Aracı hizmet sağlayıcılara örnek olarak e-ticaret siteleri gösterilebilir. Bu kapsamda e-ticaret sitelerinde sanal dükkan açarak ürün ve hizmet satışı yapan gerçek veya tüzel kişiler hizmet sağlayıcı iken bu kişilere elektronik ticaret ortamını açan e-ticaret siteleri ise aracı hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir.

Aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ortamda ürün ve hizmet satışı yapmamakta ve bunun için ilan yayımlamamaktadır. Bu tür işlevler hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmektedir. Aracı hizmet sağlayıcı, ilan yayımlama ve ürün-hizmet satışları için ortam sağlamak ve elektronik ileti göndermek gibi faaliyetlerle uğraşmaktadır.

2.      Aracı Hizmet Sağlayıcı ile E-Posta Pazarlama Arasındaki İlişki

Yönetmeliğin 11’inci maddesinde “Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir” denilerek aracı hizmet sağlayıcılar kavramı içerisine e-posta pazarlama şirketleri de dahil edilmiştir. Bu tanımdan hareketle, aracı hizmet sağlayıcı kavramına örnek olarak verilebilecek diğer bir işletme türü de e-posta pazarlama şirketleri olacaktır. E-posta pazarlama şirketleri, bazı fonksiyonlarında hizmet sağlayıcı kimliğine sahip olduğu gibi örnekte sunulacak fonksiyonlarında aracı hizmet sağlayıcı statüsündedir. E-posta pazarlama firmaları yalnızca hizmet sağlayıcı olarak değil; örnekte olduğu gibi aracı hizmet sağlayıcı olarak da İYS’nin (İleti Yönetim Sistemi) kapsamına girmektedirler.

Örnek: müşterilerine e-posta reklamları ile ulaşarak ürün ve hizmet satışı yapmak isteyen işletmeler bir e-posta pazarlama şirketiyle sözleşme imzalayarak kendileri adına e-posta gönderilmesi suretiyle tanıtım ve reklam yapılmasını istemektedirler. Burada alıcıya doğrudan bir ürün veya hizmet satışı yapmamakta; satış veya tanıtım yapacak işletmeye (hizmet sağlayıcı) elektronik posta dünyasına ait pazar yeri açılmaktadır. Dolayısıyla e-posta pazarlama faaliyeti yürüten işletmeler bu yönleriyle aracı hizmet sağlayıcıların tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere tabi olmaktadır.

[youtube v=”eh7bO0YzY9Y”]

3.      Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri

Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sağlayıcılardan farklı olarak, bünyesinde sergilediği veya taşıdığı ürün ve hizmetin hukuka aykırılığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Dolayısıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderimi için alınması gereken onaylar hizmet sağlayıcının sorumluluğunda iken; elde edilen kişisel verilerin muhafazası konusunda aracı hizmet sağlayıcılar da hizmet sağlayıcı gibi sorumludur. Bununla birlikte, yasalardaki düzenlemelere uygun olarak; sistemi güncel tutma, bilgilendirme, kayıt tutma ve kişisel verilerin güvenliğini sağlama gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Aracı hizmet sağlayıcı ayrıca, hizmet sağlayıcının bilgileri girmesi için gerekli teknik imkanları sağlamak ve merkez adresi bilgisini almakla da yükümlüdür.

Aracı hizmet sağlayıcılar, yaptıkları işlemler ile sundukları hizmetler gereği elde ettikleri kişisel verilerin güvenle korunmasını sağlamak ve de hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla hizmet sağlayıcılar gibi gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Aracı hizmet sağlayıcıların, kişisel verileri, ilgilisinin açık rızasını içeren onayı olmadıkça bu verileri üçüncü kişilerle paylaşma, işleme ve de başka amaçlarla kullanma yetkisi bulunmamaktadır.

 

[custom-related-posts title=”İlgili Yazılar” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy