İleti Yönetim Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?

İletişim izinlerinin tek noktadan yönetilmesini sağlayan ve bu izinleri bir merkezde toplayan sisteme İleti Yönetim Sistemi (İYS) denilmektedir.

1. Mevcut Durumda İleti Yönetimi

Halihazırda alıcılar, yani ileti gönderimi için onayı alınan kişiler / vatandaşlar, kendilerinden ileti gönderimi için izin alındıktan sonra hangi hizmet sağlayıcılara izin verdiklerini ve bu izinlerin hangi mecralara (kısa mesaj, arama, e-posta) yönelik olduğunu takip edememektedir. Verilen onayı kaldırmak için her hizmet sağlayıcıya ayrı ayrı ileti göndermek gerekmektedir. Onay ve ret yönetiminin bu denli karmaşık olduğu mevcut durumda şikâyet süreci de oldukça çetrefilli hâl almaktadır. Onayı alınmadığı halde kendisine ileti gönderilen alıcı, şikâyet hakkını kullandığında ilgili hizmet sağlayıcının alıcıdan izin alıp almadığının incelenmesi, alıcının ret hakkını kullanıp kullanmadığı hususunda hizmet sağlayıcıdan bilgi alınması ve eldeki diğer veriler değerlendirilerek idari yaptırım kararının verilmesi gerekiyor.

2. İleti Yönetim Sisteminin Kuruluş Amacı

[youtube v=”eh7bO0YzY9Y”]

İleti yönetiminde yaşanan problemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla mevzuatta birtakım değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı’nca ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına ve bunun için TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) görevlendirilmesine karar verilmiştir.

TOBB iştiraki olarak kurulan İleti Yönetim Sistemi A.Ş.; hizmet sağlayıcının kısa mesaj, arama ve e-posta gibi farklı türdeki ileti izinlerini saklayıp yönetebileceği, alıcıların ise verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabileceği, onaysız gönderimleri şikâyet edebileceği; öte yandan kamunun, ileti şikâyetleri ile birlikte şikâyete konu onayın durumunu görüntüleyebileceği bir sistemdir. İYS, kısa mesaj numarası, web portalı ve çağrı merkezi üzerinden hizmet veren, tüm izinleri elektronik imza ve zaman damgasıyla kayıt altına alan ve güvenlik standartları çerçevesinde saklayan bir ortak veri tabanı sistemidir.

3. İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışıyor?

İleti Yönetim Sistemi sayesinde hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari elektronik iletiler öncesinde alınması gereken / alınan izinler güvenli bir ortamda saklanmakta, alıcılar bu izinler hakkında onay ve ret bildirimlerini yapabilmekte, gerektiğinde şikâyet hakkını kullanabilmektedir.

3.1. İleti izinleri için güvenli veri tabanı

Alıcılara (müşterilere / tüketicilere) ticari elektronik ileti gönderimi yapan bütün hizmet sağlayıcılar, reklam, indirim, kampanya, promosyon ve pazarlama içerikli iletilerini mesaj, arama ya da e-posta yoluyla iletebilmek için ilgililerden aldıkları iletişim izinlerini İleti yönetim sistemine yükleyeceklerdir.

İYS platformu, Mart 2020 itibariyle hizmet sağlayıcılar için izin / onay girişine açılacaktır.

Alıcılar ise verdikleri izinleri (onay) geri almak istediklerinde diledikleri zaman sistemden çıkış yapabilecek ve verdikleri onayı geri alabileceklerdir.

3.2. Tek noktadan yönetim

Alıcılar, İleti Yönetim Sistemi ile hangi kanal üzerinden, ne zaman, kime onay / izin verdiklerini görüntüleyebilmektedir. Ayrıca verilen bu izinlerin hangi kanallar (mesaj, arama, e-posta) için geçerli olacağını da yine İYS üzerinden düzenleyebilmektedir.

3.3. Her onaya bir bildirim

Hizmet sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi haricinde aldıkları onay ve ret bildirimlerini İYS’ye ekleyecek; İYS ise, kendi sistemine iletilen izinler için alıcılara bildirim gönderecektir. Alıcılar dilediklerinde bu onay bildirimleri üzerinden çıkış hakkını kullanabilecektir.

Mevcut izinlerin 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS üzerine aktarılması gereklidir. Bu tarih itibariyle aktarılmayan izinler geçersiz sayılacaktır.

3.4. İletiler kontrol altında

Herhangi bir iletişim kanalından ticari ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcılar, alıcılar tarafından verilen izinleri sistem üzerinden kontrol ederek, ileti gönderimine izin veren alıcılara gönderim yapacaklardır. Bununla birlikte alıcı gönderim kanallarından kısa mesaj ve aramaya onay vermeyip sadece e-posta yoluyla gönderime izin vermişse hizmet sağlayıcı da sadece e-posta yoluyla alıcıya ileti gönderebilecektir.

Alıcı, çıkış hakkını kullandığında, İleti Yönetim Sistemi filtresi sayesinde ret hakkını kullanmış olacağından, sonrasında alıcılara hiçbir ileti gönderilmeyecektir.

3.5. Her gün güncellenen izin raporları

İYS’ye gelecek izin ve ret bildirimleri günlük olarak raporlanacak ve alıcıların tüm izin / ret hareketleri, iletişim kanallarının her biri için ayrı ayrı kaydedilecektir.

3.6. Hızlı ve kolay şikâyet yönetimi

Alıcılar, hizmet sağlayıcıdan ileti almayı reddettikleri halde kendilerine ileti gönderilmesi durumunda, yine aynı sistem (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden şikâyet haklarını kullanabilecekler.

3.7. İletişim bilgileri güvende

İleti Yönetim Sistemi üzerinde toplanan tüm iletişim adresleri ve izinler, ulusal veri tabanında saklanacak, böylece veri güvenliği sağlanmış olacaktır.

3.8. İleti gönderiminde dönüm noktası

GSM operatörleri, alıcıların onay durumlarını İYS üzerinden sorgulayacak ve 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinde eklenmiş onayı olmayan alıcılara, ileti gönderemeyecektir.

 

[custom-related-posts title=”İlgili Yazılar” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy