E-Posta Pazarlama İpuçları

İYS’ye Bakan Yönüyle Aracı Hizmet Sağlayıcı ve E-posta Pazarlama İlişkisi

E-Posta Pazarlamanın İYS’ye Bakan Yönü ve Aracı Hizmet Sağlayıcı Kavramı E-posta pazarlama şirketlerinin sunduğu hizmetler KVKK ile olduğu kadar kısa adı İYS olarak bilinen Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile de yakından ilgilidir. İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcı ve alıcı kavramlarını tanımlamış ancak sistemde aracı hizmet sağlayıcı … Read More

Featured Post

Şirketlerin izinli eposta gönderimine devam edebilmeleri için iletim yonetim sistemi uzerinde yapması gerekenler.

23 Ekim 2014 tarihinde kabul edilen ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari mesajların, Yönetmelik de … Read More

Featured Post

KVKK’da Düzenlenen Açık Rıza Kavramı

KVKK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan ilki kişisel veri kavramı, diğeri ise açık rıza kavramıdır. KVKK’nın 3’üncü maddesine göre açık rıza “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Anayasa’da ise “Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık … Read More

Featured Post

KVKK’da Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları

KVKK’da düzenlenen veri sorumlusu kavramı, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Kişisel verilerin toplanması ve toplanma yöntemi, toplanacak kişisel verilerin türleri, elde edilecek verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, … Read More

Featured Post

Veri Sorumluları Sicili ve VERBİS Sistemi

Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kayıt olmak mecburiyetinde oldukları ve veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca hazırlanan bu sisteme Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kısa adıyla da VERBİS denilmektedir. VERBİS için başkaca bir tanım yapmak gerekirse; “kişisel … Read More

Featured Post

KVKK, E-Posta Pazarlama ve INBOX Üzerine

Kobilerden anonim şirketlerine kadar küçük ve büyük ölçekteki kuruluşlara sunulan veri depolama, e-posta pazarlama gibi veri hizmeti ihtiyaçlarının güvenilir ve profesyonel bir şekilde karşılanması, veri merkezlerinden hizmet almak isteyen firmalar için büyük önem arz etmektedir.  Aynı şekilde firmalar, sunucularda tutulan verilerin güvenli … Read More

Featured Post

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı temelde, ülkemizde yürürlükte olan KVKK ile ilgili süreçlerin yönetilmesinde, organizasyonlara yardımcı olan, yol gösterici bir hizmettir. Türkiye’de Kişisel Verilen Korunması Kanunu, 2016 yılından beri yürürlüktedir. Bu noktada, kişisel veriler toplayan ve saklayan firmalar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı da … Read More

Featured Post

Kişisel Verilerin Türkiye’de Bulundurulması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 yıllık uyum sürecinde gerek veri sağlayıcıları gerekse veri işleyenler alt yapılarını ve faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmeye çalışmışlardır. Yürürlüğe giren KVKK mevzuatının amacı, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde … Read More

Featured Post

10 Soruda KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

Başlıktan da anlayacağınız üzere KVKK, açılımıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, verileri işlenen tüm gerçek bireylerin toplanan verilerinin korunmasını, bu veriyi toplayan şirket veya kurum dışında herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamasını, paylaşıldığı takdirde ise kişinin haklarının kanunlar yoluyla korunmasını sağlayan yasama düzenidir. … Read More

Featured Post

2019 İçin E-posta Pazarlama İstatistik Listesi

Günümüzde, pazarlamacılar müşterilerine ulaşmak için chatbotlarına, Instagram influencerlarına ve diğer yeni fırsatlara büyük önem veriyorlar. Ancak, modern iletişim yöntemleriniz sizi en eski ve en etkili mesajlaşma kanallarından, yani e-postaları kullanmanızı engellememelidir. E-postanın hala değerli bir pazarlama stratejisi olup olmadığını merak … Read More

Featured Post