E- Ticaret Kanun Tasarısı kabul edildi: Reklam amaçlı aramalar, kısa mesaj ve e-postalar artık yasak olacak !

Uzun zamandır konuşulan ancak şekillenmesi beklenildiği için gecikmiş olan e-ticaret kanun tasarısı kabul edildi. Bu kanun tasarısı izinli e-ticaret, tüketici haklarının, bilgilerinin korunması ve bildirimlerin yapılması konularında yaptırımları içeriyor.

Email marketing için kanunu ele aldığımıza bildirim yapacağınız kişiden öncelikle hangi içerikleri ileteceğinize dair izin almanız gerekiyor.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nı kabul etti.

Elektronik hizmet alıcısının, satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesinin hedeflendiği tasarıyla birlikte, elektronik araçlarla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme hizmeti sunanlara yönelik bazı yükümlülükler getiriliyor.

Dilerseniz detayları Sabah‘tan okuyabilirsiniz. Biz sadece bizi ‘doğrudan’ ilgilendiren kısımları, özet şekilde aktaracağız:

  • İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri, katılım şartları, faydaları vs. açık ve anlaşılır olacak.
  • Ticari elektronik iletiler, esnaf ve tacirler haricinde kalan tüm alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, SMS ve e-posta adresleri yer alacak.
  • Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Göndericiler bu durumda, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak.
  • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak.
  • Abone ve kullanıcılarla,  izin biçimde otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamayacak.

1 Ocak 2013 itibarı ile yürürlüğe girecek tasarı ertesinde, yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1,000 TL ile 50,000 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.

Kaynak: Ekonomi/2012/05/02/izinsiz-mesaja-agir-ceza

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy