Türkçe

KVKK ve Email İlişkisi

Günümüz piyasa şartlarında dijital dünyanın gerekliliklerini yerine getiren firmalar her zaman bir adım öne çıkıyor. E-posta pazarlama, gelişen ve yaygınlaşan dijital iletişim ortamının en önemli ayaklarından biri konumunda. Tüm firmalar dijital dünyaya adapte olmaya çalışırken, kurallara ve kanunlara uymak da … Read More

KVKK E-Posta Gönderim Kuralları

Kişisel verileri koruma kanunu sanal dünyada kişisel pek çok verinin işlenmesi ve aktarılması sırasında meydana gelebilecek istismarların önüne geçme amacını taşır. Hayatın sosyoekonomik işleyişi içerisinde verilerin, bir düzen doğrultusunda depolanması ve kayıt altına alınması zorunluluk haline gelse de bu verilerin yetkisiz kişilerin erişimine … Read More

KVKK

Geçmişten günümüze temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirilen kişisel verilerin korunması hakkı, genel anlamda bireylere ait pek çok bilginin özel hayatın gizliliği kapsamında korunmasına dayanır. Gerçek ve tüzel kişilere ait verilerin korunmaması durumunda gizliliğin ihlal edilmesi, bireylere ait kişisel bilgilerin … Read More

Veri Sorumluları Sicili ve VERBİS Sistemi

Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kayıt olmak mecburiyetinde oldukları ve veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca hazırlanan bu sisteme Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kısa adıyla da VERBİS denilmektedir. VERBİS için başkaca bir … Read More

KVKK’da Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları

KVKK’da düzenlenen veri sorumlusu kavramı, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Kişisel verilerin toplanması ve toplanma yöntemi, toplanacak kişisel verilerin türleri, elde edilecek … Read More

KVKK’da Düzenlenen Açık Rıza Kavramı

KVKK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan ilki kişisel veri kavramı, diğeri ise açık rıza kavramıdır. KVKK’nın 3’üncü maddesine göre açık rıza “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Anayasa’da ise “Kişisel veriler, ancak … Read More

Kişisel Verilerin Türkiye’de Bulundurulması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 yıllık uyum sürecinde gerek veri sağlayıcıları gerekse veri işleyenler alt yapılarını ve faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmeye çalışmışlardır. Yürürlüğe giren KVKK mevzuatının amacı, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde … Read More

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı temelde, ülkemizde yürürlükte olan KVKK ile ilgili süreçlerin yönetilmesinde, organizasyonlara yardımcı olan, yol gösterici bir hizmettir. Türkiye’de Kişisel Verilen Korunması Kanunu, 2016 yılından beri yürürlüktedir. Bu noktada, kişisel veriler toplayan ve saklayan firmalar için Kişisel … Read More

KVKK, E-Posta Pazarlama ve INBOX Üzerine

Kobilerden anonim şirketlerine kadar küçük ve büyük ölçekteki kuruluşlara sunulan veri depolama, e-posta pazarlama gibi veri hizmeti ihtiyaçlarının güvenilir ve profesyonel bir şekilde karşılanması, veri merkezlerinden hizmet almak isteyen firmalar için büyük önem arz etmektedir.  Aynı şekilde firmalar, sunucularda tutulan … Read More

© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy