DNS tanımlamaları nasıl yapılır?

Alan adınızı yetkilendirin

Bir çok e-posta sunucusu SPF, DKIM ve DMARC adlı DNS kayıtları olmadan e-posta kabul etmemekte ve spam klasörüne almaktadır. Firmanıza ait gönderim adreslerden (from) GMail'e ve bir çok kurumsal adrese sağlıklı bir şekilde e-postalarınızın ulaşmasını istiyorsanız; gönderici mail adresi (from) olarak tanımladığınız e-posta adresine aşağıda yer alan dns kayıtlarını bağlı olduğunuz hosting firmasına yaptırmanız gerekmektedir.

Ayrıca DNS kayıtlarınızı değiştirmeniz gerekmiyor. Var olan kayıtların yanına aşağıda belirtilen SPF, DKIM/DomainKey ve DMARC kayıtlarınıda ekletmeniz yeterlidir. Bu bilgiyi hosting firmanıza mutlaka veriniz.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bize bilgi vermenize gerek yoktur. Kaydınızın doğrulama durumunu INBOX panelinizdeki Alan Adları sayfasından kontrol edebilirsiniz. Eğer henüz doğrulanmamış görüyorsanız sunucu hizmeti aldığınız servis sağlayıcıyla (hosting) iletişime geçebilirsiniz.

DKIM kaydında alanadiniz.com yazan yerlerde gönderim hesabı olarak tanımladığınız alan adı yer alması gerekmektedir.

DKIM/DomainKey kaydı TXT olarak

_domainkey.alanadiniz.com. için gireceğiniz değer;

t=y; o=~

genel._domainkey.alanadiniz.com. için gireceğiniz değer;

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCxCCbJgPvj3rM9QCFkKermZI4qe73PK4nIuG6UoF4S6aC/66F7v4Mn+80mLaPa34Zt3W17xxh50rlOghA/T8FidjiVSN46HrRMLjQYvIJ4ojAeMFutH+1uiEUz2Hk85D4JxJPNppvwlMSV//PG5FXFRVvGF3b67rgrseMbPTrCiwIDAQAB


SPF kaydı TXT olarak

Hali hazırda aşağıdaki gibi bir SPF kaydınız varsa,

 v=spf1 ************ -all 

Kayda bu değeri include:spf.useinbox.net aşağıdaki gibi eklemeniz yeterli olacaktır.

v=spf1 ************ include:spf.useinbox.net-all 

Eğer hali hazırda bir SPF kaydınız yok ise, aşağıdaki gibi bir TXT kaydı eklemelisiniz:

v=spf1 include:spf.useinbox.net -all


Dmarc Kaydı TXT olarak;


_dmarc.alanadiniz.com için girilecek değer;

v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:[email protected]; ruf=mailto:[email protected]; rf=afrf; pct=100; ri=86400

NOT: Kayıtların tamamı doğru bir şekilde girilmişse INBOX panelinizdeki gönderim hesabı sayfasında bulunan SPF, DKIM ve DMARC butonları yeşil olacaktır. Örnek aşağıdaki gibi