Yeni izinsiz ( spam ) e-posta gönderim kanunu gündemde !

1 ocakta 2013 yürürlüğe girmesi beklenen izinsiz mesaj (spam) kanununu gündemde !

Dilerseniz kanun tasarısının güncel durumunu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

Kanun yürürlüğe girdiğinde uygulama nasıl olacak?

Tasarı der ki, Ticari  elektronik iletiler ancak alıcının onayı ile gönderilir. Rıza unsuru ön plana çıkarılarak temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmıştır. Rızanın nasıl alınacağı sorusuna verilecek cevap ise, yazılı veya her türlü elektronik iletişim aracıyla olabilir. Sözleşme, gelen mail ve mesajlara onay ile, yada tıklama ile onay alınabilir. Esnaf ve tacirler için rıza alınması hususu kanunen istisna olarak düzenlenmiş ve bu kişi ve gruplara gönderilecek iletilerde rıza aranmayacaktır. Bunun sebebi de reklam içerikli iletilerden haberdar olmak bu kişilerin ticari faaliyetleri açısından büyük gereklilik olarak görülmesidir.

Peki kanunda yazılı bu yükümlülüklerden kim sorumlu? Satıcı ve erişim sağlayıcılar. Yani bir ileti kimin adına gönderiliyorsa onayı da o almalıdır. Ticari elektronik iletiyi gönderirken alıcıdan onay alınması yükümlülüğü, aracılara getirilmemiştir. Aksi halde aracılardan bu yükümlülüğün beklenmesi ile ticari faaliyetler aksar. Aracı olarak telekomünikasyon firmaları ve mail marketing yapan şirketler sayılabilir.

Kanun tasarısı iletilerin içeriğini de sınırlamıştır. Alınan onaya uygun olmalı ve konusu, amacı bildirilmeli, göndericinin iletişim bilgilerini barındırmalıdır. Cinsel içerikli olmamalı ve promosyon içeriyorsa katılım ve faydalanma şartları açık ve şüpheye yer bırakmayacak derecede net olmalıdır.

Alıcının reddetme hakkı da kanun tasarısında düzenlenmiştir. Alıcı, bu iletileri gerekçesiz olarak reddedebilir. Bu bildirimi kolay ve ücretsiz olarak yapmasını sağlamak ve buna ilişkin bilgiyi vermek, iletiyi gönderenin yükümlülüğündedir. Red talebinin satıcıya iletilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde maillere son verilmelidir. Ceza yaptırımı olarak kanun bin ile on bin TL arası para cezası uygun görmüştür.  Elektronik iletiler bunun üzerine tekrar gönderilirse kanunen öngörülen para cezasının on katı yaptırım uygulanacaktır.

Bu noktadan sonra yavaş yavaş hukuki bazı yaptırımlar kaçınılmaz hale geliyor. Aslında spam maillerle mücadele için hukuksal yaptırım yeni bir gündem değil. Avrupa ve Amerika’da 2000′li yılların başından beri bu tarz yaptırımlar mevcut. %100 koruma sağlıyor mu? Tabii ki hayır ama bu yaptırımlarla, daha somut anlamda engellemeler sağlanabiliyor.

Türkiye’de internetin büyümesi diğer sektörlere nazaran, tahmin edilenden hızlı gelişti ve ne yazık ki internet sektörünün bu gelişimini, internet hukuku aynı hızla takip edemedi. Ülkemizde hala internet suçlarıyla ilgili ciddi yasal boşluklar bulunuyor ama özellikle internet ve bilişimle alakalı derneklerin baskıları, internet hukukuyla ilgili yasal sürecin biraz daha hızlanmasına katkı sağlayacak gibi duruyor. Spam mail kullanımına cezai yaptırım getiren Elektronik Haberleşme Kanun tasarısının onaylanması da bu gelişmelerden biri. Yeni düzenlemeye göre sadece email değil, sms, faks ve sesli mesajların da kullanıcıların izni olmaksızın gönderilmesi, cezai yaptırıma tabi olacak. Dünyada bu şekilde uygulanan iki yöntem bulunuyor opt-out ve opt-in. Opt-out, ilk email tarafınıza ulaştıktan sonra size reddetme hakkı tanıyor. Diğer yöntem olan ve tasarıda da belirtilen Opt-in, ilk email size gelmeden önce sizden yazılı veya elektronik ortamda izin alınmasını şart koşuyor. Şartları yerine getirmeyen kişilerer ve kurumlar için 1.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen para cezaları söz konusu. Eğer gönderilen spam mailin içeriği ticari ise bu cezalar 10.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiyor.  Kullanıcılara doğal olarak daha sonra fikirlerini değiştirme hakkı da tanınıyor. Kullanıcı artık email almak istemediğini karşı tarafa bildirdikten sonra, email gönderimi 3 gün içerisinde kesilmiyorsa, para cezaları 10 kata kadar çıkabiliyor. Yasa 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak. Tabii ki bu tarihten önce alınan yazılı onaylar da yasa uygulanmaya başlandıktan sonra geçerli olacak.

Yeni Elektronik Ticaret Kanunu’nda İstenmeyen Mesajlara (SPAM) getirilen çözümler

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı: kişisel verileri korumayı, iletişimin gizliliğini sağlamayı, tüketiciyi elektronik ticarette korumayı amaçlarken, diğer yandan güvenlik ve şeffaflık ilkesi benimsenmiş ve belli düzenlemelere gidilmiştir.

İki alanda düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki bilgi verme yükümlülüğüdür.

Ticari iletişim sırasında tarafların açıkça belirli olması gerekir. İndirim ve hediye gibi promosyonlar sunulmuşsa katılım ve faydalanma kuralları açık ve net olmalıdır. Amaç alıcının yanıltılmasının engellenmesi ve alıcının mal ve hizmeti tanımasını sağlamaktır.

Düzenleme yapılan diğer ikinci alan ise istenmeyen ticari elektronik iletilerdir. Dünyada bu yönde uygulanan iki sistem vardır. Opt-out denen sistemde alıcı- kullanıcı ilk aldığı mailden sonra mailleri almayı reddedebilir. Opt- in denen sistemde ise önce alıcının onayı alınır ve bizde AB’ye uyum sürecinde düzenleme bu yöndedir.

Tasarı der ki, Ticari  elektronik iletiler ancak alıcının onayı ile gönderilir. Rıza unsuru ön plana çıkarılarak temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmıştır. Rızanın nasıl alınacağı sorusuna verilecek cevap ise, yazılı veya her türlü elektronik iletişim aracıyla olabilir. Sözleşme, gelen mail ve mesajlara onay ile, yada tıklama ile onay alınabilir. Esnaf ve tacirler için rıza alınması hususu kanunen istisna olarak düzenlenmiş ve bu kişi ve gruplara gönderilecek iletilerde rıza aranmayacaktır. Bunun sebebi de reklam içerikli iletilerden haberdar olmak bu kişilerin ticari faaliyetleri açısından büyük gereklilik olarak görülmesidir.

Peki kanunda yazılı bu yükümlülüklerden kim sorumlu? Satıcı ve erişim sağlayıcılar. Yani bir ileti kimin adına gönderiliyorsa onayı da o almalıdır. Ticari elektronik iletiyi gönderirken alıcıdan onay alınması yükümlülüğü, aracılara getirilmemiştir. Aksi halde aracılardan bu yükümlülüğün beklenmesi ile ticari faaliyetler aksar. Aracı olarak telekomünikasyon firmaları ve mail marketing yapan şirketler sayılabilir.

Kanun tasarısı iletilerin içeriğini de sınırlamıştır. Alınan onaya uygun olmalı ve konusu, amacı bildirilmeli, göndericinin iletişim bilgilerini barındırmalıdır. Cinsel içerikli olmamalı ve promosyon içeriyorsa katılım ve faydalanma şartları açık ve şüpheye yer bırakmayacak derecede net olmalıdır.

Alıcının reddetme hakkı da kanun tasarısında düzenlenmiştir. Alıcı, bu iletileri gerekçesiz olarak reddedebilir. Bu bildirimi kolay ve ücretsiz olarak yapmasını sağlamak ve buna ilişkin bilgiyi vermek, iletiyi gönderenin yükümlülüğündedir. Red talebinin satıcıya iletilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde maillere son verilmelidir. Ceza yaptırımı olarak kanun bin ile on bin TL arası para cezası uygun görmüştür.  Elektronik iletiler bunun üzerine tekrar gönderilirse kanunen öngörülen para cezasının on katı yaptırım uygulanacaktır.

Eğer yasalaşırsa yürürlük tarihi 1 Ocak 2013 olan tasarıda, bu tarihten evvel onay alınarak oluşturulmuş veri tabanları için yeniden onaya gerek olmadığı belirtilmiş ancak diğer maddeler için bu hususun bir bağlayıcılığı olmadığı yönünde düzenleme yapılmıştır.

SPAM Mesajların Önlenmesi 

SPAM mesajların önlenmesi açısından gerek sistem yöneticilerinin gerekse Internet kullanıcıların alabilecekleri bir dizi önlem vardır:

İnternet Kullanıcıları

      1.      Aldığınız SPAM mesajlarına kesinlikle saldırı ile yanıt vermeyin.

2.      Aldığınız SPAM iletisinde bu tip bir ibare bulunsa dahi, maili REMOVE veya benzeri bir konu satırı ile yanıtlamayın, bu büyük olasılıkla bir işe yaramayacağı gibi aynı zamanda adresinizin doğruluğunun tesbitine ve daha fazla SPAM iletisi almanıza sebep olacaktır.

3.      Aldığınız iletiyi yanıtlamak ve gönderici kişi veya kuruluşa şikayetinizi bildirmek istiyorsanız bunu mail programınızın yanıtla ?reply? seçeneği ile yapmayın. Bu durumda mesaj büyük olasılıkla ilgisiz yada gerçekte var olmayan bir kullanıcıya gidecektir. Eğer mesajın kendi içerisinde bir mail adresi verilmişse bu adresi kullanın.

4.      Mümkünse aldığınız ileti konusunda ilgili sistemin yöneticisini bilgilendirin, SPAM iletisinin hangi servis sağlayıcıdan geldiğini bulmak için mesaj seçeneklerinden ?Full Header?, ?Tam Başlık? seçeneğini seçmeniz, gelen detaylı görüntüde, ?From:? ile başlayan satırın üzerindeki ilk ?Received:? satırına bakmanız yeterlidir. Sistem yöneticisi ile bağlantıya geçerken mesajin bu açık halini de iletiniz.

5.      Eğer belirtilen yöntem konusunda zorluklar yaşıyorsanız, mesajın açık halini doğrudan kendi sistem yöneticinize iletiniz. O SPAM kaynağı sistemin yöneticisi ile temas kuracaktır.

Bu tarz yaptırımlar spam mailleri ne kadar sekteye uğratacak bekleyip göreceğiz ama ticari içerikli spam maillerin ciddi oranda düşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

web dizayn

Comments are closed.
© Copyright INBOX.  | Terms of Use | Anti-Spam Policy